Afdeling: Teteringen Bijengilde St. Ambrosius

Bijen en zwermen

In de ontvangstruimte "De Ieme" van bestuurslid Henk Joosen wordt op afspraak uitleg over bijen gegeven (alleen voor kleine groepen), ook voor bijenzwermen e.d. kunt u bij Henk terecht.

 Henk Joosen: 06-51471974

 Voor vragen over bijen of bijvoorbeeld bijenzwermen kunt u ook bij de gebroeders Oprins terecht.

Toon: 06-51376024

Jos: 06-17034336

We ruimen geen wespennesten op.

Contactgegevens

Contactadres & email

Bijenhoudersgilde St. Ambrosius Teteringen/Breda
Email: bijengilde.teteringen@gmail.com

Voorzitter: Merijn van Dortmont
mvandortmont@gmail.com
06-24357574

Secretaris/penningmeester: Werner van Geloof
wernervangeloof@gmail.com
06-49687556

Bestuurslid: Richard Derks
richard@derksmail.nl
06-10883593Emailadres van webmaster Hans Geerts
jpageerts@home.nl
Bekijk de website