Afdeling: Teteringen Bijengilde St. Ambrosius

Nieuws

Op 15 december vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Tijdens deze vergadering is Werner van Geloof benoemd tot secretaris als opvolger van Rob Verkooijen. Tevens konden we een aantal nieuwe leden verwelkomen waaronder Frans van Gils en Piet Oomen. Voorts werd een aantal leden in het zonnetje gezet door het hoofdbestuur van de NBV. Jos Oprins, Cees Oprins, Toon Oprins en Henk Joosen kregen een gouden speld uitgereikt. Helaas bereikte ons het droevige nieuws van het onverwacht overlijden van Ad Rovers. Ad was in juli 2017 lid geworden van onze vereniging. Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote, kinderen en verdere familie.

 

Contactgegevens

Voorzitter:
Jos Oprins, tel. 06-17034336
josenhanneke@ziggo.nl

Secretaris:
Werner van Geloof, tel. 06-49687556
bijengilde.teteringen@gmail.com

Penningmeester:
Eus Manz, tel. 06-12264720
emanz@xs4all.nl

Algemeen bestuurslid:
Henk Joosen, tel. 06-51471974
henkjoosen@ziggo.nl

Algemeen bestuurslid + beheerder bijenhal Galgenstraat 14 Teteringen:
Olav Visser, tel. 06-10526826
o.visser@ziggo.nl

Emailadres van webmaster Hans Geerts
jpageerts@home.nl
Bekijk de website